Εθνικό Συµβούλιο κατά των Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν.) παράρτημα Αγ. Βαρβάρας – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το κάλεσµα σε συζήτηση-ενηµέρωση του Εθνικού Συµβουλίου κατά των Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν.) του παραρτήµατος Αγ. Βαρβάρας, πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία την Κυριακή 26/11 παρουσία γονιών και νέων της πόλης µας.

Το παρόν έδωσαν επίσης εργαζόµενοι-εκπρόσωποι του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Ψ.Ν.Α. Δαφνί και του προγράµµατος «18 Άνω».