Μία κούνια και μία τραμπάλα δεν είναι αρκετές για τις ανάγκες των μαθητών δύο σχολείων

Μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο υπάρχει ένας χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένη μια κούνια με διπλά καθίσματα, μία τραμπάλα και ένα αλογάκι.

Κάθε μεσημέρι την ώρα που σχολάνε το 10ο Νηπιαγωγείο και το 5ο Δημοτικό σχολείο, πολλά παιδιά τρέχουν να παίξουν σε αυτήν την “παιδική χαρά”.

Η μία κούνια όμως και η τραμπάλα δεν είναι αρκετά για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών.

Τα περισσότερα φεύγουν απογοητευμένα ή με γκρίνια που δεν μπόρεσαν να κάνουν κούνια, σαν εκείνα τα παιδιά που πρόλαβαν και πήγαν πρώτα, παρ΄ ότι υπάρχει διαχείριση από τους γονείς, για να παίξουν όλα τα παιδιά.

Πάντως υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση ακόμα μίας κούνιας και άλλων οργάνων, για να μετριασθεί η έλλειψη που υπάρχει  στον χώρο και κάπως να καλυφθούν οι ανάγκες.

Ας το δει ο δήμος και ας πράξει αναλόγως…