Απομακρύνθηκαν μπάζα και πλαστικό δίκτυ που έκλειναν το πεζοδρόμιο στο τριγωνάκι της οδού Συγγρού

Απομακρύνθηκαν μετά από εβδομάδες τα λίγα μπάζα και το πλαστικό δίκτυ που υπήρχαν στη γωνία Συγγρού και Λήμνου, υπολύματα  από  εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη οδό.

Άνοιξε το πεζοδρόμιο και η κίνηση των πεζών γίνεται με ασφάλεια σε αυτό.