Αγριόχορτα και ξεραΐλα κυριαρχούν στην πλατεία Γρηγόρη Λαμπράκη

Μόνο αγριόχορτα και μάλιστα ύψους που πλησιάζει το ένα μέτρο σε ορισμένα σημεία, είναι γεμάτα τα παρτέρια στην πλατεία Γρηγόρη Λαμπράκη, στην οδό Μεσογείων.

Ενώ αλλού τα αγριόχορτα έχουν πνίξει τα πάντα, υπάρχουν σημεία της πλατείας, χωρίς ίχνος πράσινου ή κάποιου καλλωπιστικού φυτού.

Η πλατεία αυτή έχει μεγάλη επισκεψιμότητα αφού είναι η μοναδική σε μεγάλη ακτίνα, από την επόμενη πλησιέστερη, αλλά η εμφάνισή της δεν κερδίζει θετικά σχόλια.

Όπως και στα άλση ΜΗΤΕΡΑ και ΕΙΡΗΝΗΣ και σε αυτήν την πλατεία κυριαρχούν τα αγριόχορτα και η ξεραΐλα και η υπηρεσία κήπων πρέπει να εμφανιστεί για να τη συνεφέρει…