Παγκάκι σε στάση λεωφορείων στην οδό Ηρακλείου αιωρείται…

Γράφαμε πρόσφατα πως ορισμένα στέγαστρα σε στάσεις λεωφορείων βρίσκονται σε πεζοδρόμια με κλίση με αποτέλεσμα να τοποθετούνται τα παγκάκια ακολουθώντας την κλίση αυτή και στην ουσία να μην μπορεί να κάτσει κάποιος.

Φαίνεται αυτό έγινε αντιληπτό από το συνεργείο που τοποθετεί τα παγκάκια και για να έλθουν αυτά σε μία ευθεία σηκώνει την μία πλευρά τους.

Οι φωτογραφίες μας είναι από τη στάση στο κυκλοφοριακό πάρκο, επί της Ηρακλείου.

Τοποθετήθηκε κάποιο υλικό για να έρθει το παγκάκι στην ευθεία, αλλά φαίνεται δεν ήταν αρκετά σκληρό με αποτέλεσμα να φύγει ένα κομμάτι και πλέον να αιωρείται, έως να φύγει και το υπόλοιπο…