Το παράρτημα του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών Αγ. Βαρβάρας, διαφωνεί με το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Α.Ε.

Το παράρτημα του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών Αγ. Βαρβάρας, εκφράζει την πλήρη διαφωνία του με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) και καλεί όλους τους εργαζόμενους και τους εμπλεκόμενους στην πρόληψη και την απεξάρτηση, όλο το λαό, να παλέψουν για την απόσυρσή του.