Με το ποσόν των 147.600,00 € επιχορηγεί το υπ. Εσωτερικών το δήμο μας για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων

.

Με το ποσόν των 147.600,00 € επιχορηγεί το υπ. Εσωτερικών το δήμο μας για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων