ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ, υπ. περιφερειακός σύμβουλος ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ – ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ – ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ