Καθαρίστηκαν τα φρεάτια στην οδό Δωδεκανήσου για τα οποία γράφαμε σχετικά

Γράφαμε προ ημερών σχετικά με τα φρεάτια περισυλλογής ομβρίων υδάτων τα οποία πρέπει να είναι καθαρά για να μην υπάρξει πρόβλημα όταν βρέχει, από τα νερά της βροχής.

Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά της οδού Δωδεκανήσου, δημοσιεύοντας και σχετικές φωτογραφίες.

Με ικανοποίηση είδαμε ο δήμος να τα καθαρίζει μετά το δημοσίευμά μας.