Ι.Ν Προφήτου Ηλιού Αγ. Βαρβάρας: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
.
Η εκδήλωση της Κυριακής 1 Οκτωβρίου ματαιώνεται λόγω έκτακτων αναγκών.
.
Η νέα ημερομηνία αυτής θα ανακοινωθεί σύντομα.
.
Εκ του Ι.Ν.
.