Τριακόσια € πρόστιμο επέβαλε ο δήμος σε Γραφείο Τελετών, για κόλληση αγγελτηρίων μνημόσυνου σε κολώνες

Τριακόσια € πρόστιμο επέβαλε ο δήμος σε Γραφείο Τελετών διότι είχε κολλήσει σε κολώνες δημοτικού φωτισμού, αγγελτήρια Μνημόσυνου.