Παραμένει ΜΟΝΟ το πλαίσιο στο προστατευτικό κιγκλίδωμα στο άλσος ΕΙΡΗΝΗ…

Αρχές Μαρτίου γράφαμε πως από τα δύο προστατευτικά κιγκλιδώματα στην είσοδο του άλσους ΕΙΡΗΝΗ, από την οδό Αιόλου, μόνο το ένα είναι ολόκληρο αφού από το δεύτερο υπάρχει μόνο το πλαίσιο του.

Δεν “συγκινήθηκε” φαίνεται κανένας από το δήμο για να επισκευάσει το κιγκλίδωμα αυτό και παραμένει όπως ήταν.

Υποτίθεται πως τα προστατευτικά κάγκελα παίζουν κάποιο ρόλο και δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία.

Όσο το γρηγορότερο κινηθούν από το δήμο, τόσο καλύτερα θα είναι για την ασφάλεια μικρών και μεγάλων, επισκεπτών του άλσους.