Τοποθέτηση νέων αγωγών στο δίκτυο αποχέτευσης στην οδό Κατσαρού

Στην τοποθέτηση νέων αγωγών του δικτύου αποχέτευσης, μεγαλύτερου διαμετρήματος προχωράει η ΕΥΔΑΠ στην οδό Κατσαρού, μειώνοντας τις πιθανότητες για προβλήματα απορρόφησης των λυμάτων από τα ακίνητα αυτού του δρόμου.

Τέτοιες αντικαταστάσεις αγωγών πραγματοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες η ΕΥΔΑΠ στις οδούς Μούσκου, Πλούτωνος, Εμ. Δημητρίου κ.ά.

.