Ρύθμιση οφειλών: Στις 72 δόσεις και τα χρέη στους Δήμους – Πότε ενεργοποιείται η παραγραφή

Ανοίγει η βεντάλια των προς ρύθμιση οφειλών, αφού εκτός από τα χρέη στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα υπαχθούν και τα χρέη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σχετική προαναγγελία έκανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέροντας πως επιχειρείται η ρύθμιση για τις έως 72 δόσεις να αφορά πέρα από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τα χρέη σε Δήμους ενώ επεσήμανε πως θα αρχίσει από τον Απρίλιο.

Η ρύθμιση αναμένεται να  περιλαμβάνει όλα τα χρέη προς τους δήμους:

  • Οφειλές από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
  • τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού
  • τον Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
  • τα διάφορα Δυνητικά Δημοτικά Τέλη και
  • τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Περιλαμβάνει επίσης χρέη:

  • από πρόστιμα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
  • τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που επιβάλλονται από δημοτικές επιχειρήσεις
  • τέλη κοιμητηρίων
  • τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση διαγραφή όλων των χρεών πολιτών και επαγγελματικών προς τους δήμους που αφορούν στα έτη μέχρι και το 2012 αλλά δεν αναζητήθηκαν από τις δημοτικές αρχές καθώς επίσης και την οριστική διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών προς τους δήμους, οι οποίες γεννήθηκαν στα έτη μέχρι και το 2012 αλλά δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα από τους οφειλέτες, οι οφειλέτες προς τους ΟΤΑ αναμένεται να πάρουν μια σημαντική ανάσα.  

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις τόσο για τη νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων, όπου χιλιάδες οφειλέτες θα μπορέσουν να εντάξουν τα χρέη που δημιούργησαν από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τον Φεβρουάριο του 2023 όσο και για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και της πανδημίας (36-72 δόσεων) των 200.000 οφειλετών που τις έχουν χάσει.

Στις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών είναι το σχέδιο νόμου και οι σχετικές διατάξεις να κατατεθούν στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες και να έχουν ψηφισθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μηνός. Αμέσως μετά η φορολογική διοίκηση και το υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, αλλά και τις συνέπειες για όσους τις χάσουν εκ νέου.  

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλοι εκείνοι που κατέβαλαν κανονικά τις δόσεις των ρυθμίσεων 120 ή 72 δόσεων, στις οποίες είχαν ενταχθεί και ταυτόχρονα την 1η Νοεμβρίου του 2021, δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές.

Υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης καθορίζεται σε 30 ευρώ. Οι παραπάνω δόσεις είναι έντοκες. Εκείνοι που θα επιλέξουν τις 36 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37%, ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 72 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,87%.

Με την ένταξη στη ρύθμιση ισχύουν τα ευεργετήματα που είχε και η ρύθμιση των 120 δόσεων (αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών).

Παραγραφές χρεών προς δήμους

Την ενιαία αντιμετώπιση του χρόνου παραγραφής χρεών προς τους δήμους μετά από διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής,προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πλήθος τελών και χρεώσεων, που αφορούν στην ακίνητη περιουσία, μέχρι κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ, – όχι όμως και τα αδήλωτα τετραγωνικά – καλύπτει η νέα νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει παραγραφή οφειλών προς τους Δήμους στην πενταετία.

Οφειλές ετών 2009 – 2012: Διαγράφονται οριστικά και δεν αναζητούνται. Στις οφειλές που διαγράφονται περιλαμβάνονται και εκείνες που τέθηκαν μεταγενέστερα σε ρύθμιση και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη. Ποσά όμως που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Οφειλές ετών 2013-2017: Μπορεί να αναζητηθούν, να βεβαιωθούν και εισπραχθούν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στη συνέχεια παραγράφονται.

Οφειλές ετών 2018 και μετά και μελλοντικές οφειλές: Οι δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής παραγράφονται.

πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ –