Νέος αγωγός μεγαλύτερου διαμετρήματος, στην οδό Μούσκου

Νέο αγωγό μεγαλύτερου διαμετρήματος για καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του αποχετευτικού δικτύου, προχωράει η ΕΥΔΑΠ τις τελευταίες ημέρες στην οδό Μούσκου.

Η προσωρινή αναστάτωση δεν μειώνει καθόλου το έργο και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτό.