Νωρίτερα από ποτέ ξεκινά η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Πριν τις 25 Μαρτίου σχεδιάζεται να ανοίξει η πλατφόρμα. Γιατί δεν αναμένονται εκπλήξεις. Πότε προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρόνια η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ανοίξει φέτος την πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, πριν τις 25 Μαρτίου. Το ετήσιο ραντεβού 8,9 εκατ. φορολογουμένων με την Εφορία δεν φαίνεται να κρύβει εκπλήξεις, καθώς δεν έχουν μεσολαβήσει ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ενώ η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους επηρεάζει ήδη τη μηνιαία παρακράτηση φόρου, αλλά όχι τις δηλώσεις των περυσινών εισοδημάτων.

Πρώτο βήμα για την έναρξη της περιόδου υποβολής των δηλώσεων, η υποβολή αιτήσεων από πλευράς ζευγαριών αν θέλουν να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και από πλευράς λογιστηρίων η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών. Και οι δ;yο προθεσμίες λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου. Τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, οι φορείς του Δημοσίου και οι τράπεζες θα πρέπει έως το τέλος του μήνα να στείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των φορολογούμενων που αφορούν εισοδήματα, φόρους που παρακρατήθηκαν, τόκους καταθέσεων και δάνεια. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων του 2023 αλλά και για τις διασταυρώσεις που θα διενεργήσει η ΑΑΔΕ στη συνέχεια.

Αν φέτος σπάσει η παράδοση των παρατάσεων, η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2023, ενώ ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθάριση θα πρέπει να εξοφληθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2023 και η τελευταία έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: Έλενα Λάσκαρηe.laskari@euro2day.gr