Οι κ.κ. Μουμούρης Μαξιμιλιανός και Μπερής Σταμάτιος, συνεχίζουν στις Δ/νσεις Σχολών του Δήμου

Οι κ.κ. Μουμούρης Μαξιμιλιανός (δεξιά) και Μπερής Σταμάτιος θα συνεχίσουν από τις θέσεις της Δ/νσης Σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας ο πρώτος και της Καλλιτεχνικής Δ/νσης του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας ο δεύτερος, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.