Σάκοι και χύμα μπάζα κλείνουν το πεζοδρόμιο της οδού Κωστή Παλαμά

Εδώ και εβδομάδες στο πεζοδρόμιο της οδού Κωστή Παλαμά, υπάρχουν σάκοι και χύμα μπάζα, ξύλινες παλέτες και άλλα παλαιά οικοδομικά υλικά “κλείνοντάς” το  από τους πεζούς, μόλις είκοσι μέτρα από τη δημαρχία…

Προφανώς πρόκειται για υλικά, ο κύριος όγκος τους, από την κατασκευή του πεζόδρομου Πλατή.

Δεν γνωρίζουμε εάν χρειάζονται για άλλες εργασίες, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να απομακρυνθούν για να ανοίξει το πεζοδρόμιο για τους πεζούς…

Με την ευκαιρία ρωτάμε, δεν προβλέπεται η ύπαρξη οικοδομικού κάδου μπάζων για τέτοιες περιπτώσεις ή μόνο για έργα ιδιωτών στα σπίτια τους ή τα καταστήματα τους;;;