Των τριών Ιεραρχών εχθές και μαθητές στους Ι. Ναούς της πόλης μας

Των τριών Ιεραρχών εχθές και μεγάλο μέρος των μαθητών της πόλης μας μετέβη ομαδικά στους Ι.Ν. της πόλης μας, για να παρακολουθήσει τις λειτουργίες που έγιναν στην μνήμη τους.

Πρόκειται για τους προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών κατά την Ορθόδοξη Θρησκεία και είναι: ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος.

Σημειώνουμε πως δεν υπήρχε ενιαίο πρόγραμμα για όλα τα σχολεία, ενώ παλαιότερα η ημέρα αυτή ήταν αργία για τα σχολεία, η οποία καταργήθηκε πρόσφατα.