Χωρίς ρεύμα για είκοσι λεπτά, μεγάλο μέρος της πόλης μας

Για είκοσι λεπτά της ώρας, 15:10 – 15:30, μεγάλο μέρος της πόλης μας είχε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν προκάλεσαν την πτώση και την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Ας έχουμε πρόχειρο κάποιον φακό ή άλλο φωτιστικό με μπαταρίες στην περίπτωση που συμβεί κάτι ανάλογο τις βραδινές ώρες.

Οι αντιστάσεις από πυλώνες έχουν ένα συνεχές βουητό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα από αυτούς όπως πληροφορηθήκαμε.