Χωρίς ρεύμα για είκοσι λεπτά, μεγάλο μέρος της πόλης μας

Για είκοσι λεπτά της ώρας, 15:10 – 15:30, μεγάλο μέρος της πόλης μας είχε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν προκάλεσαν την πτώση και την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Ας έχουμε πρόχειρο κάποιον φακό ή άλλο φωτιστικό με μπαταρίες στην περίπτωση που συμβεί κάτι ανάλογο τις βραδινές ώρες.

Οι αντιστάσεις από πυλώνες έχουν ένα συνεχές βουητό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα από αυτούς όπως πληροφορηθήκαμε.

Did you like this? Share it: