Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου

.
Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου είναι το εξής:
.
Πρόεδρος: Πατρουδάκη Αναστασία
.
Αντιπρόεδρος: Λιάκου Ελένη
.
Γραμματέας: Δαγρέ Ελένη
.
Ταμίας: Μπραούζος Νίκος
.
Μέλος: Κούτουλας Γιώργος
.
Μέλος: Οικονομίδου Γιώτα
.
Μέλος: Πασχάλη Χρύσα