Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Λεωτσάκου στο Ετήσιο Τεχνικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. στην Κοπεγχάγη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

         Περιστέρι, 24 Νοεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Λεωτσάκου στο Ετήσιο Τεχνικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. στην Κοπεγχάγη.

Σήμερα ολοκληρώνεται το Ετήσιο Τεχνικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στην πόλη του ΟΗΕ, στην Κοπεγχάγη, στις εργασίες του οποίου είχε την τιμή να συμμετάσχει ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Ανδρέας Λεωτσάκος, ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, με την παρουσία της κ. Νταίζης Παπαθανασοπούλου, ως μέλος (Advisory Committee) της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ για τα Εθνικά Δίκτυα Υγιών Πόλεων.

Στις τριήμερες αυτές εργασίες εκπρόσωποι από πόλεις-μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Π.Ο.Υ., την Ευρώπη και την Ελλάδα, συζήτησαν και διαμόρφωσαν μια νέα Πολιτική Διακήρυξη για μια ενιαία διευρυμένη Υγεία πιο ανθρώπινη και πιο φιλική για όλους τους ζώντες οργανισμούς και τον Πλανήτη μας, σχεδιάζοντας Παγκόσμια, δρώντας Τοπικά. Το σύνθημα της νέας πολιτικής είναι «One Health», «One people», «One Planet».

Αναδύεται έτσι μια νέα πολιτική για την Προαγωγή της Υγείας σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβάνοντας τη δραστηριοποίηση των τοπικών αρχών στην προστασία όλων των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντος, και διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το ρόλο αλλά και τη στόχευση των τοπικών αρχών στα θέματα Δημόσιας Υγείας. Πολυτομεακές πολιτικές, διατομεακές συνεργασίες αναδεικνύονται ως καθοριστικοί παράγοντες για την Υγεία, με αποτέλεσμα η χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο να παίρνει πλέον άλλη μορφή.

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη, παράλληλα με την ιδιότητα του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, είναι η Αυτοδιοίκηση να γίνει πυλώνας διασφάλισης της διατήρησης της υγείας των πολιτών. Αυτό, άλλωστε, υλοποιείται από το έργο του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), του πιστοποιημένου φορέα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στον οποίο πλέον είναι ενταγμένοι περίπου 200 Δήμοι από όλη την Ελλάδα.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

ΠΕ Δυτικού Τομέα  Αθηνών

ant.dta@patt.gov.gr