Οι νέοι είναι ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ του Δήμου μας – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αντικείμενο της συνάντησης  ήταν η συνεργασία των φορέων και η συνέργεια της δράσης τους, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην σχολική κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό δρομολογήθηκε η ενίσχυση των δράσεων:

  • Δημοτικό Κοινωνικό Φροντιστήριο με ωφελούμενους  μαθητές  Δημοτικού, Γυμνασίου και των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός για τους μαθητές της  Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ Λυκείου, από στελέχη του Δήμου με  ειδικότητα  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
  • Ενημερωτικές και Συμβουλευτικές Δράσεις για τους Γονείς και τους Εκπαιδευτικούς  από στελέχη  όλων των συνεργαζόμενων φορέων.
  • Κοινωνική υποστήριξη και Ψυχολογική υποστήριξη από στελέχη  όλων των συνεργαζόμενων φορέων
  • Διαδραστικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις πρόληψης φαινομένων σχολικής βίας και βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων, από τα στελέχη του « Αριξις» και του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
  • Δράσεις υποστήριξης δημιουργικών πρωτοβουλιών των νέων και ανάπτυξης της ενεργούς πολιτειότητας από στελέχη όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ