Συνεχίζονται τα έργα των πεζοδρομήσεων των οδών Πλατή και Παναγίας Ελεούσης

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφών και αποκόλλησης των πεζοδρομίων στις οδούς Πλατή και Παναγίας Ελεούσας γύρω από τη δημαρχεία προκειμένου να διαμορφωθούν σε πεζόδρομους.

Το έργο έως τώρα πηγαίνει με ταχύς ρυθμούς και εάν συνεχιστούν με την ίδια ταχύτητα οι νέοι πεζόδρομοι θα είναι έτοιμοι πριν τις γιορτές.