Σαράντα τρεις θέσεις ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, εγκρίθηκαν από τον ΟΑΕΔ για το δήμο μας

Την πρόσληψη 43  ατόμων ηλικίας 55 – 67 χρονών, δηλωμένους στον ΟΑΕΔ ως άνεργοι για το διάστημα τουλάχιστον ενός έτους που επιθυμούν να εργαστούν στο δήμο, έως δύο χρόνια, στις ειδικότητες οδηγοί, οικοδόμοι, εργάτες καθαριότητας, διοικητικοί κ.α., ενέκρινε ο ΟΑΕΔ για το δήμο μας, καλύπτοντας τα έξοδα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη δημαρχία για περισσότερες λεπτομέρειες, στην Κοινωνική υπηρεσία του δήμου, τηλ. 213 201 93 06.