Προσωπικός γιατρός: Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα για αιτήσεις στην Αττική – Όλη η διαδικασία


Με μόλις 500 ιδιώτες γιατρούς κάνει έναρξη ο «προσωπικός γιατρός» στην Αττική. Η πλατφόρμα ανοίγει επισήμως την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου για εγγραφή είτε σε ιδιώτη Παθολόγο ή Γενικό Γιατρό είτε σε αντίστοιχες ειδικότητες σε δημόσιες Μονάδες Υγείας (Κέντρα Υγείας ή ΤΟΜΥ).

Βέβαια ο αριθμός των ιδιωτών γιατρών είναι περιορισμένος για το σύνολο των ασφαλισμένων ενηλίκων της Αττικής, καθώς ακόμη και σήμερα ο ιατρικός κόσμος έχει σοβαρές αντιρρήσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι αντίστοιχα εγχειρήματα και στο παρελθόν έχουν αποτύχει.

Πάντως συνολικά στη χώρα περίπου 1000 ιδιώτες γιατροί έχουν κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για να γίνουν προσωπικοί γιατροί.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ιδανικά θα ήθελε να έχουν εγγραφεί άλλοι 300 ή 350 ιδιώτες γιατροί για να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλη την Επικράτεια, ώστε μαζί με τους 2500 γιατρούς των Κέντρων Υγείας να παρέχουν υπηρεσίες προσωπικού γιατρού.

Ωστόσο εύκολη υπόθεση δεν θα αποδειχθεί και το θέμα στα Κέντρα Υγείας, καθώς οι λιγοστοί γιατροί με αυτές τις ειδικότητες, καλύπτουν βασικές ανάγκες του πληθυσμού ειδικά στα Κέντρα Υγείας που είναι στην πρώτη γραμμή σε περιοχές με χιλιάδες κατοίκους.

Διαδικασία εγγραφής πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους προσωπικούς ιατρούς.

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό λογίζονται ως εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό για όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό του ΕΣΥ στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, δύνανται να εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.

Ποιες είναι οι ποινές για όσους δεν εγγραφούν

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επειδή το ιατρικό προσωπικό δεν επαρκεί για να εγγραφούν όλοι οι πολίτες, θα παρατείνει το χρόνο εγγραφής των ιδιωτών γιατρών παρότι είχε δηλώσει ότι στην Αττική θα μπορούσαν να κάνουν σύμβαση μόνο μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Ταυτόχρονα αναμένεται να μεταθέσει το θέμα της επιβολής των «ποινών» στους πολίτες που δεν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα.

Με βάση την τροπολογία του υπουργείου Υγείας που ισχύει, όσοι πολίτες δεν εγγράφουν θα έρθουν αντιμέτωποι με τις εξής ποινές:

Από την 01-10-2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Από την 01-10-2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις κατά 10%

Από την ίδια ημερομηνία στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, θα πρέπει να πληρώνουν κατά επίσης 10% περισσότερο.
Από 01-01-2023 τα ποσοστά συμμετοχής θα αυξάνονται κατά 20% για φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις και νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές.

Όσοι δεν έχουν προσωπικό γιατρό από 1.9.2023 και δεν θα έχουν παραπεμπτικά, δεν θα έχουν προτεραιότητα για να επισκεφθούν γιατρούς ειδικοτήτων στα Κέντρα Υγείας και τις δημόσιες δομές και τα νοσοκομεία αλλά και στους ιδιώτες γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

πηγή: Aftodioikisi.gr