265.613,57 € στο δήμο μας για λειτουργικά έξοδα, από το υπ. Εσωτερικών

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι: Επιχορήγηση 115 εκατ. ευρώ στους Δήμους.

Το ΥΠΕΣ κατανέμει στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 115.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως όγδοη (Η΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Στο δήμο μας ενέκρινε το ποσόν των 265.613,57 €.

Did you like this? Share it:
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!