Προοδευτική online

Ένα καινούργιο όχημα παραλήφθηκε από το δήμο, το οποίο θα χρησιμοποιείται κυρίως για την πυρόσβεση

Εχθές παραλήφθηκε ένα νέο όχημα από το δήμο, το οποίο θα χρησιμοποιείται κυρίως για την πυρόσβεση. Διαθέτει  μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικό σύστημα πυρόσβεσης. Ένα σημαντικό εργαλείο προστέθηκε στον μηχανισμό ο οποίος έχει ως αποστολή την προστασία του δάσους και την αντιπυρική προστασία της πόλης.

Σημειώνουμε πως είναι το τρίτο όχημα που παραδόθηκε στο δήμο,  μετά τον ελαστικοφόρο φορτωτή και το όχημα αποχιονισμού, τους τελευταίους μήνες.

Did you like this? Share it:
Exit mobile version