Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί: Ψηφίστηκε παράταση ενός έτους για τα δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας τους

Τους Δήμους αφορά το άρθρο 164 Πολυνομοσχεδίου της Κυβέρνησης που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την 28η Ιουλίου.

Με αυτό δόθηκε -ακόμα μια φορά- παράταση στην καταληκτική προθεσμία για ορισμένα δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας των, εν λειτουργία, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους, μεταξύ των οποίων π.χ. το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, καθώς και για τη συμμόρφωση αυτών σε διατάξεις του π.δ. 99/ 2017.

Η νέα παράταση φθάνει στην 31η Ιουλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η ιστορία των παρατάσεων για τα εν λόγω δικαιολογητικά, επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μόνο οι μισοί δημοτικοί παιδικοί σταθμοί έχουν συμμορφωθεί.

– Ο Μάκης Βορίδης στην Ολομέλεια δήλωσε για το εν λόγω άρθρο ότι: «Έχουμε μια συμμόρφωση της τάξης περίπου του 50 % σε αυτό από πλευράς των Δήμων για τους βρεφονηπιακούς. Επομένως, χρειάζεται να δοθεί μια περαιτέρω παράταση.»

– Επιπλέον, η Έκθεση που συνόδευε το Νομοσχέδιο ανέφερε ότι: «Το 47 % περίπου των δημοτικών παιδικών σταθμών δεν έχει συμμορφωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη παράτασης των σχετικών προθεσμιών, δεδομένου ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών και μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ανωτέρω διατάξεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, προβλέπεται ανάκληση της άδειας τους, στην περίπτωση που ως άδεια τεκμαίρεται η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου».

πηγή: Airetos.gr