Βαριά πόρτα κιγκλιδώματος παιδικής χαράς, έχει ξεχαρβαλωθεί και κρατιέται  από το “τίποτα”

Για την κλειστή παιδική χαρά που βρίσκεται δίπλα στο Νοσοκομείο στην οδό Δωδεκανήσου έχουμε γράψει και στο παρελθόν, όπως και την επιθυμία των γύρω κατοίκων να ανοίξει και να γίνει χώρος ξεκούρασης, χωρίς τα όργανα της.

Επίσης έχουμε γράψει και για την βαριά πόρτα του κιγκλιδώματος που έχει ξεχαρβαλωθεί και κρατιέται  από το “τίποτα” αφού οι μεντεσέδες της έχουν κοπεί.

Ο δήμος δεν ανταποκρίνεται ούτε στο  αίτημα των κατοίκων, ούτε στην επισήμανσή μας για την επικίνδυνη πόρτα…

Το ότι δεν λειτουργεί η παιδική χαρά δε σημαίνει πως αφήνουμε τη δημοτική περιουσία να ρημάζει, ούτε πως δεν επισκευάζουμε επικίνδυνες καταστάσεις…