ΟΡΙΖΩ: “Τίποτα το ανακουφιστικό για την κοινωνική ομάδα των Ελλήνων τσιγγάνων”

Δυστυχώς ο κ. Αρσένης δεν μπόρεσε να τα καταφέρει.
Ο υπουργός οικονομικών εμμένει στην ρύθμιση που υπάρχει ήδη όπως για όλα τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια.
Τίποτα το ανακουφιστικό για την κοινωνική ομάδα των Ελλήνων τσιγγάνων.
Καμία προστασία και τίποτα το ιδιαίτερο για την κοινωνική ομάδα των Ελλήνων τσιγγάνων.
Ειδικά σχολεία ναι. Ειδικές τάξεις ναι. Ειδική αστυνομία ναι.
Όλα ειδικά και ιδιαίτερα εκτός από την στεγαστική πολιτική.
 Το ΟΡΙΖΩ θα συνεχίσει την προσπάθεια και τον αγώνα, που άρχισε, αρχής γενομένης της ιδρύσεως του.
Η προσπάθεια χρειάζεται από όλους μας.
Μαρία Δημητρίου