Κρίτων Αρσένης, ερώτηση στη βουλή για τα δάνεια των Τσιγγάνων

Αθήνα, 04 Ιουλίου 2022

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Η κυβέρνηση στέλνει 50.000 Τσιγγάνους που απέκτησαν κατοικία πίσω στους καταυλισμούς

Στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Για Την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων 2001 – 2008», χορηγήθηκαν συνολικά 9.000 στεγαστικά δάνεια, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε Έλληνες τσιγγάνους. Οι δικαιούχοι Έλληνες τσιγγάνοι έλαβαν τα δάνεια με κοινωνικά κριτήρια βάσει βεβαιώσεων των Δήμων και όχι χρηματοοικονομικά, καθώς καλύπτονταν κατά 100% από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, μοναδικό μέλημα της Πολιτείας τότε, ήταν η απομάκρυνση των τσιγγάνων από τους καταυλισμούς τους εν όψει των Ολυμπιακών αγώνων, καθώς δεν προβλέφθηκαν και δεν υλοποιήθηκαν παράλληλα μέτρα στήριξης για να επιτευχθεί η κοινωνική τους ένταξη, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρατσισμό που υφίστανται.

Στα χρόνια που ακολούθησαν το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον έπληξε πολύ περισσότερο τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως τους τσιγγάνους συμπολίτες μας με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των δανείων τους να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και πολλά νοικοκυριά και μονογονεϊκές οικογένειες ν’ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκπλειστηριασμού της κατοικίας τους. Ωστόσο, τα δάνεια αυτά δόθηκαν στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης των Ελλήνων τσιγγάνων με εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα, 3.000-12.000€ και μάλιστα με τους έχοντες μικρότερο εισόδημα να εντάσσονται κατά προτεραιότητα. Είναι λοιπόν, τουλάχιστον υποκριτικό και ανάλγητο τα δάνεια αυτά ν’ αντιμετωπίζονται ως τραπεζικά χρέη, καθώς ήταν εξ’ αρχής φανερό ότι δε θα μπορούσαν ν’ αποπληρωθούν.

Πέραν της αύξησης των δόσεων, απαιτείται και διαγραφή μέρους το ποσού ή σε ειδικές περιπτώσεις, όλου του δανείου, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι Έλληνες τσιγγάνοι στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, καθότι η οικονομική τους κατάσταση τόσο κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα και πολύ περισσότερο μετά και την οικονομική κρίση που έπληξε την κοινωνία, ήταν και είναι στα όρια της επιβίωσης.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο Υπουργός

Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θ’ αναλάβετε για την απαγόρευση του εκπλειστηριασμού της κατοικίας των Ελλήνων τσιγγάνων και αναδιάρθωσης/ διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, έτσι ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα στήριξης ως συνέχεια της στεγαστικής πολιτικής, βάσει της οποίας έλαβαν χρηματοδότηση;

Θα επιτρέψετε την οπισθοδρόμηση της προσπάθειας κοινωνικής ένταξης των Ελλήνων τσιγγάνων, ωθώντας τους στο περιθώριο και την εξαθλίωση με την επιστροφή τους στους καταυλισμούς, ως φυσική συνέπεια της απώλειας της κατοικίας τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης