Αίτημα στο δήμο για μπουγέλομα, από το Σύλλογο Γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου…

Σημ. “Π”: Δεν γνωρίζουμε να υπάρχει κοινόχρηστη βρύση στο χώρο του Πάρκο ΜΗΤΕΡΑ και εάν το νερό της γεώτρησης που υπάρχει στο χώρο είναι κατάλληλο και ασφαλές για τέτοια χρήση.