Τα αυτοκόλλητα στους κάδους με την τριβή στο απορριμματοφόρο όταν αδειάζουν αρχίζουν να σχίζονται

Πρόσφατα αλλά και παλαιότερα γράφαμε πως τα αυτοκόλλητα που έχει κολλήσει ο δήμος στους κάδους απορριμμάτων, με σχέδια από το εικαστικό Εργαστήρι του δήμου, σαν ιδέα μπορεί να ήταν καλή, στην εφαρμογή της πάντως δεν είναι απλή υπόθεση.

Τα αυτοκόλλητα στους κάδους με την τριβή στο απορριμματοφόρο όταν αδειάζουν αρχίζουν να σχίζονται, ενώ υπάρχει πιθανότητα να ξεκολλήσουν όταν οι κάδοι πλυθούν.

Ο κάδος στην φωτογραφία μας στη γωνία Σίφνου και Χανίων παραμένει άπλυτος εδώ και καιρό.

Αυτό φαίνεται και από τους καφέδες που είναι χυμένοι σε αυτόν και από περασμένη δημοσίευσή μας.