Προοδευτική online

Προθεσμία μέχρι 30/5/2022 ώρα 12:00μ για αιτήσεις πρόσληψης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας 5 ατόμων για 4μηνη απασχόληση στην πυρασφάλεια

Πέντε άτομα με τετράμηνη σύμβαση πρόκειται να προσλάβει ο δήμος για τον τομέα της πυρασφάλειας.

Τέσσερις εργάτες πυρασφάλειας και έναν οδηγό.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Μαΐου.

Η “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ” δημοσιεύει τη σχετική ανακοίνωση, χωρίς να της έχει ζητηθεί από το δήμο, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Did you like this? Share it:
Exit mobile version