Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου

Συνεργείο εχθές ολοκλήρωσε την ένωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου.

Ήταν μία από τις τελευταίες εκκρεμότητες που υπάρχουν για την ολοκλήρωση του έργου στα οικόπεδα στην Π. Π. Γερμανού.

Απομένουν η τοποθέτηση των οργάνων γυμναστικής και ορισμένες ακόμα λεπτομέρειες για να τελειώσει το έργο και να το παραλάβει ο δήμος μας, μετά από 35 μήνες!!!