Όταν χρησιμοποιούνται οι διάδρομοι στο γυμναστήριο, οι οποίοι είναι ηλεκτρικοί και τα κλιματιστικά, υπάρχει θέμα υπερφόρτωσης του δικτύου του Α Λυκείου;

Στην ενίσχυση της δύναμης του ηλεκτρικού ρεύματος με το οποίο τροφοδοτείται το Α Λύκειο της πόλης μας και ειδικότερα το γυμναστήριό του, στο οποίο πλέον υπάρχουν ηλεκτρικά όργανα γυμναστικής, προσανατολίζεται ο δήμος.

Αυτό διότι όταν χρησιμοποιούνται οι διάδρομοι, οι οποίοι είναι ηλεκτρικοί, υπάρχει θέμα υπερφόρτωσης του δικτύου του σχολείου με πιθανότητα να πέφτουν οι ασφάλειές του .

Επίσης και η χρήση των κλιματιστικών επιβαρύνει την παροχή.

Πληροφορηθήκαμε πως έχει δοθεί οδηγία για τη μη χρήση αυτών των οργάνων και συσκευών, έως ότου λυθεί το όποιο θέμα υφίσταται.