Καινούργια πινακίδα τοποθέτησε ο δήμος στα όριά μας με το δήμο Αιγάλεω

Καινούργια πινακίδα τοποθέτησε ο δήμος στα όρια μας με το δήμο Αιγάλεω στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ίδια με εκείνες που υπάρχουν στις άλλες εισόδους της πόλης μας.

Μακάρι να στεριώσει και να μην αρχίσουν να την βάφουν, να γράφουν συνθήματα ή να κολλούν αυτοκόλλητα στην επιφάνεια της.