21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967: ΑΠΟΦΡΑΔΑ Επέτειος της σύγχρονης ιστορίας μας

Σήμερα 21 Απριλίου στις αναμνήσεις μας έρχεται η χούντα του 1967.

Πενήντα πέντε χρόνια μετά δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε να επαναπαυόμαστε.

Είναι χρέος μας να θυμόμαστε και να αγωνιζόμαστε συνεχώς για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.