Μπαράκος Σταύρος: “Η “ντροπή” των κατασκευών”

Λάβαμε και δημοσιεύουμε από τον κ. Σταύρο Μπαράκο το παρακάτω κείμενο, στο οποίο καταγράφει τις απόψεις του σχετικά με το θέμα των βάσεων για τις μπασκέτες στο Α Λύκειο:

 

Σ. “Π”: Η εφημερίδα μας δεν είναι γνώστης των τεχνικών προδιαγραφών και όσων άλλων αναφέρονται στο παραπάνω κείμενο. Για κάθε εξήγηση επ΄ αυτών οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον υπογράφοντα το παραπάνω. Αυτονόητο είναι πως η “Π” θα φιλοξενήσει κάθε άλλη άποψη.