Πλακόστρωση εν μέρει, στην πλατεία στο αναψυκτήριο “Ο ΛΙΘΟΣ”

Κάτοικος πέριξ της πλατείας του αναψυκτηρίου “Ο ΛΙΘΟΣ” μας έδειξε ένα κομμάτι επί της πλατείας που δεν πλακοστρώθηκε, σε αντίθεση με κάποιο άλλο και έχει παραμείνει χωμάτινο.

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί μας είπε. Πλακοστρώθηκε μόνο ένα στενό μέρος και όταν βρέχει γεμίζει ο τόπος λάσπες.

Δεν μπορούσαμε να δώσουμε απάντηση και δεσμευτήκαμε να το αναρτήσουμε.

Με την ευκαιρία, συμπλήρωσε ο γείτονας, πολλά από τα φώτα της πλατείας δεν ανάβουν το βράδυ.