Επειδή όμως και τα σίδερα δεν είναι αθάνατα, χρειάζονται τη συντήρησή τους…

Σε κατηφορικά συνήθως σημεία των δρόμων, όπου υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων, ο δήμος έχει τοποθετήσει σιδερένια “Π” για να τους συγκρατούν για να μην πάρουν την κατηφόρα και προκαλέσουν ζημιές ή ατυχήματα ή για να οριοθετούν τον χώρο τους.

Είναι μια κάποια λύση όπου δεν υπάρχει χώρος στα πεζοδρόμια για την κατασκευή εσοχής για αυτούς.

Επειδή όμως και τα σίδερα δεν είναι αθάνατα και χρειάζονται τη συντήρησή τους, ο δήμος οφείλει να τα φροντίζει για να μην υπάρχουν τέτοιες εικόνες όπως αυτού της φωτογραφίας μας που είναι σκουριασμένο, σπασμένο και στραβωμένο, στην οδό Ηρακλείου…

Και εάν παρατηρήσει κανείς την φωτογραφία, είναι προ του κάδου και όχι μετά από αυτόν…

Εκτός κι αν πιστεύουν κάποιοι πως μπορεί ο κάδος να πάρει την ανηφόρα…