Έφυγε το πράσινο κάλυμμα από τα φανάρια στο σχολικό συγκρότημα…

Από το φανάρι επί της Ελ. Βενιζέλου στο σχολικό συγκρότημα, έχει χαθεί το κάλυμμα με το πράσινο χρώμα.

Επειδή από το σημείο περνάνε καθημερινά εκατοντάδες μαθητές προς τα σχολεία τους, καλό θα είναι να αντικατασταθεί το συντομότερο…