ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ(ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)
Αγία Βαρβάρα, 13/9/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας, Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας,  Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)  ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών των πολιτιστικών τμημάτων της (Ωδείο, Δραματική σχολή, Σχολή χορού, Εικαστικά τμήματα, Τμήμα παραδοσιακών χορών) του σχολικού έτους 2013 – 2014.Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr), στον χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΒΛ9ΞΟΠΑΘ-ΥΣΦ, ΑΔΑ:-ΒΛ90ΟΡΑΘ-ΕΡ5)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β., Σίφνου & Αγίου Γεωργίου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στον χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. τηλ.: 210.5697223-5

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.
ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ