Βαθαίνουν το σκάμμα για να φυτευτούν τα ελαιόδεντρα, με τσάπες και γκασμάδες τώρα…

Γράφαμε προ ημερών σχετικά με το βάθος του σκάμματος που ανοίχτηκε στο πεζοδρόμιο της Ελ. Βενιζέλου για να φυτευτούν  τα πέντε υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα, πως κατά την άποψη μας δεν ήταν αρκετά βαθύ.

Περίπου σαράντα πόντους βάθος, ενώ οι μπάλες των δένδρων είναι κατά πολύ υψηλότερες.

Κάναμε μάλιστα και μια σειρά από άλλες προτάσεις για την ανάδειξη, όσο γίνεται καλλίτερα, του όλου θέματος.

Εχθές λοιπόν είδαμε εργαζόμενους με γκασμάδες, τσάπες και φτυάρια να βαθαίνουνε τα σημεία που θα φυτευτούν τα δένδρα…

Σημειώνουμε πάντως πως το σκαπτικό μηχάνημα έσκαβε επί μέρες και θα βάθαινε το σκάμμα πολύ ευκολότερα, απ΄ ότι εργαζόμενοι με γκασμάδες και τσάπες…

Did you like this? Share it: