Ασχήμιες, σκίτσα και συνθήματα ακόμα και σε όργανα παιδικής χαράς, με το δήμο να μην τα σβήνει επί μήνες…

Γεμάτο ασχήμιες και σκίτσα είναι γραμμένο το μοναδικό όργανο που υπάρχει στην “παιδική χαρά” στον Προφήτη Ηλία.

Δεν τα έχει προσέξει κανένας από το δήμο να τα σβήσει;

Στον χώρο αυτόν παίζουν μικρά παιδιά πολλά εκ των οποίων ξέρουν να διαβάζουν.

Τι πρέπει να γίνει ώστε ο δήμος να ευαισθητοποιηθεί;

Τώρα θα μας πείτε πως στο Άλσος Δόξης και στο πάρκο ΜΗΤΕΡΑ υπάρχουν συνθήματα απαράδεκτα και ο δήμος εδώ και μήνες δεν τα σβήνει.

Ο κατάλογος είναι ατέλειωτος όπως και η αδιανόητη στάση του δήμου που δεν τα σβήνει…

Τέτοια συνθήματα και ζωγραφισμένες ασχήμιες υπάρχουν ακόμα και στις πλατείες 19 Μάη και Νέας Γενιάς…