“Το ’21 μου”, στο Μουσείο Φιλελληνισμού, αναδεικνύοντας τον ηρωισμό των Αγωνιστών του 1821 και το διεθνές φιλελληνικό κίνημα.

Περιήγηση σε μία πρωτότυπη έκθεση ιδιωτικής συλλογής του Αλέξανδρου Πατούλη από πίνακες και αντικείμενα λαϊκής τέχνης, “Το ’21 μου”, στο Μουσείο Φιλελληνισμού, αναδεικνύοντας τον ηρωισμό των Αγωνιστών του 1821 και το διεθνές φιλελληνικό κίνημα.
Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιες συγχαρητηρίων, που οραματιστές και δημιουργοί είναι παιδιά, θυμίζοντας σε όλους τη σύνδεση του παρελθόντος με το «σήμερα»!
Ανδρέας Λεωτσάκος