Αόρατες απαγορευτικές πινακίδες ΚΟΚ, στην οδό Κανελοπούλου…

Ένα από τα σημεία στα οποία συμβαίνουν συχνά – πυκνά τροχαία και συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων είναι η διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Αποστόλου Παύλου.

Στο σημείο υπάρχουν πινακίδες STOP επί της Αποστόλου Παύλου, αλλά και απαγορευτικές επί της Κανελοπούλου.

Οι πινακίδες επί της Κανελοπούλου πάντως είναι αόρατες, αφού τα φυλλώματα δένδρων τις έχουν καλύψει τελείως και ακόμα κι όταν φτάσεις στο σημείο να παραβείς την μονοδρόμηση του δρόμου μπορείς να τις διακρίνεις με δυσκολία…