Επικίνδυνο το δάπεδο της παιδικής χαράς στο άλσος ΜΗΤΕΡΑ, δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας

Στην παιδική χαρά που υπάρχει στο άλσος ΜΗΤΕΡΑ, δίπλα από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας το δάπεδο της είναι σε κακή κατάσταση ενώ λείπουν πολλά κομμάτια από τα πλαστικά που το καλύπτουν.

Το τσιμέντο που πλέον υπάρχει και παίζουν τα παιδιά είναι επικίνδυνο για εκείνα να κτυπήσουν.