Προοδευτική online

Σύγκληση έκτακτου Σ.Ο.Π.Π. στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών ενόψει επιδείνωσης καιρού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Περιστέρι, 28 Ιανουαρίου 2022

Σύγκληση έκτακτου Σ.Ο.Π.Π. στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών ενόψει επιδείνωσης καιρού.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γ. Πατούλη και οδηγίες του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος, κ. Β. Κόκκαλη, συνεδρίασε εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης το Συντονιστικό Οργάνο Πολιτικής Προστασίας του Δυτικού Τομέα Αθηνών υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρέα Λεωτσάκου, για τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα των υπηρεσιών και τον έγκαιρο συντονισμό δράσεων ενόψει της νέας επιδείνωσης καιρού βάσει της πρόβλεψης της ΕΜΥ.

Στη διαδικτυακή συνεδρίαση του ΣΟΠΠ συμμετείχαν Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων και συναρμόδιοι φορείς.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν:

• Η ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ).

• Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

• Την ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο Περιφέρειας (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

• Την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών, ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων, καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας.

• Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ύψιστης προτεραιότητα και σχεδιασμός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γ. Πατούλη, είναι η ασφάλεια του πολίτη και η προστασία της περιουσίας του. Η Περιφέρεια Αττικής σε διαρκή συνεργασία με τους Δήμους βρίσκεται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων έγκαιρα και συντονισμένα.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
ant.dta@patt.gov.gr

Did you like this? Share it:
Exit mobile version